ทหารพราน 48 เยี่ยมประชาชนกลุ่มเปราะบาง พร้อมมอบถุงยังชีพ ยืนยันกองทัพบกจะไม่ทอดทิ้งประชาชน

205

          ที่ หมู่ที่ 2 บ้านยานิง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พันเอก ภาคิน เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วยกำลังพล หมวดทหารพรานหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมกับ ประธานโฆษกชาวบ้านประจำจังหวัดนราธิวาส และผู้นำในพื้นที่ เข้าพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้สอบถามปัญหาด้านต่างๆ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 10 ราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

          จากนั้น ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วยนายอำเภอเจาะไอร้อง และประธานโฆษกชาวบ้านประจำจังหวัดนราธิวาส ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และติดตามอาการป่วย เด็กหญิงนาซูฮา อาแว ซึ่งมีอาการป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย โดยคณะได้พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆในการดำเนินชีวิต ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ เด็กหญิงนาซูฮาฯ และครอบครัว ทั้งยังได้กำชับหากมีสิ่งใดที่ต้องการให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 และส่วนราชการให้ความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเข้ามาได้ ทางกองทัพบกเต็มใจ และพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ เราจะไม่ทอดทิ้งประชาชนอย่างแน่นอน ในโอกาสนี้ได้มอบถุงยังชีพ และรถวีลแชร์ ตามความประสงค์ของผู้ป่วย (ฉก.ทพ.48 จัดหาให้เป็นกรณีพิเศษ) เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจ มอบความสุขในช่วงเวลาสำคัญของชีวิต และสร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างหน่วยงานและชุมชน โดยมีผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้นำท้องที่ ร่วมติดตามคณะ และเยี่ยมเยียนประชาชนในครั้งนี้

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า