กิจกรรม การแข่งขันฟุตบอล BKM127 CUP ต้านภัยยาเสพติด ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในพื้นที่

54

          เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ที่ สนามฟุตบอล หมู่ที่ 7 บ้านบูเก๊ะตาโมง ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การแข่งขันฟุตบอล BKM127 CUP ต้านภัยยาเสพติด” ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชน และส่งเสริมความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งนี้ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สนับสนุนถ้วยรางวัลเพื่อมอบให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ชนะเลิศอีกด้วย โดยมี พันเอก ภาคิน เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วย นายอาซูวัน เบญรอฮหมาน ผู้ใหญ่บ้านผู้จัดกิจกรรม ผู้บังคับกองร้อยหน่วยขึ้นตรง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

          ด้าน นายอาซูวัน เบ็ญรอฮฺมาน ประธานจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล BKM127 CUP ต้านภัยยาเสพติด กล่าวว่า “เยาวชนคืออนาคตของชาติ ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหายาเสพติด ที่ได้แพร่กระจายความรุนแรงมากขึ้น เป็นอุปสรรคในการพัฒนาบุคคลที่เป็นอนาคต และเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล BKM127 CUP ต้านภัยยาเสพติด จึงได้เกิดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 นายอำเภอเจาะไอร้อง ส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดจำนวน 48 ทีมจากในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา คณะผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่ต่อไป”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า