กอ.รมน.ภาค 4 สน. แจ้งเตือนกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข่าวปลอม บิดเบือนข้อมูลข่าวสารในหลายรูปแบบ สร้างความสับสน ปลุกปั่น ให้เกิดความแตกแยกขึ้นในพื้นที่ จชต.

150

          ตามที่มีสื่อสังคมออนไลน์ ได้มีการนำเสนอข่าว ที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง ในหลายรูปแบบ และมีการแชร์ส่งต่อไปอย่างแพร่หลายในวงกว้าง สร้างความสับสน วุ่นวาย และยุยง ปลุกปั่น ให้เกิดความแตกแยกขึ้นในหมู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน ให้ตรวจสอบ และโปรดใช้วิจารณญาณ กลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร อย่าหลงเชื่อ ไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลต่อ ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งอาจตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่หวังสร้างความแตกแยกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวมีความผิด ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 อีกด้วย โดยพี่น้องประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ทางเพจเฟสบุ๊ค ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า – เพจใหม่  เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นจริงต่อไป และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน หากพบเบาะแส พบเห็นสิ่งผิดปกติ บุคคลต้องสงสัย สามารถแจ้งได้ที่เบอร์สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 โทร 061-173-2999 หรือสายด่วน 1341 และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า