ตรวจความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ รับทหารใหม่ 1 พ.ย. ภายใต้มาตรการ “หน่วยฝึกปลอดโควิด เจ้าหน้าที่หน่วยฝึกปลอดภัย ทหารใหม่ปลอดโรค”

555

          พลตรี ศานติ ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่หน่วยฝึกทหารใหม่ ภายในค่ายวชิราวุธ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 15 และหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 เตรียมรับทหารผลัดใหม่ ผลัดที่ 2/64 ที่จะรายงานตัวเข้ากองประจำการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับทหารใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด ล่าสุด วันที่ 18 ตุลาคม 2564ตรวจความพร้อมของโรงนอนทหารใหม่ โรงประกอบเลี้ยง สนามฝึก พื้นที่การฝึก เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/64 เข้ากองประจำการ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการป้องกันเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากโรคลมร้อน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ       กองทัพบก

          พลตรี ศานติ ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำผู้บังคับหน่วย และผู้ฝึกทหารใหม่ กำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งการให้ทุกหน่วยฝึก ดำเนินมาตรการ “หน่วยฝึกปลอดโควิด เจ้าหน้าที่หน่วยฝึกปลอดภัย ทหารใหม่ปลอดโรค”

          สำหรับการมาตรการรับทหารใหม่ของกองทัพภาคที่ 4 ภายใต้การป้องกันโควิด-19 นั้น จะเริ่มตั้งแต่เตรียมการคัดกรอง ไปจนถึงขั้นการฝึกในลักษณะปิดโดยจะแยกทหารเป็น 3 กลุ่ม ตั้งแต่ต้นทางคือ ผู้ที่มีอาการและเสี่ยง ,ไม่มีอาการแต่มีความเสี่ยง และไม่มีอาการไม่มีความเสี่ยง ซึ่งกลุ่มเสี่ยงสูงสุดหรือกลุ่มที่ 1 จะแยกให้อยู่ในสถานที่ปิด หลังกักตัวจะเข้าสู่การฝึกในลักษณะปิด หรือ Bubble Training Area เป็นเวลา 6 สัปดาห์ อยู่ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง ทั้งภายในเรือนนอนทหาร ช่วงทำกิจกรรมต่าง ๆ และจะเปิดกลุ่มไลน์ “ทหารใหม่ผลัด 2/64” เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกับครอบครัวของทหารใหม่และรับทราบข้อมูลจากหน่วยฝึก ซึ่งขณะนี้ ทุกหน่วยฝึก ฯ ของกองทัพภาคที่ 4 มีความพร้อม และขอให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง ครอบครัว รวมถึงญาติพี่น้องของทหารใหม่ ในการรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/64 เข้ากองประจำการในวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า