หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กำลังพลชุดคุ้มครองตำบล เน้นย้ำนโยบาย สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

448

          ที่ ชุดคุ้มครองตำบล กาลิซา และชุดคุ้มครองตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พันเอก ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 พร้อมด้วย พันโท ณัฐวุฒิ ศรีสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกรมทหารพรานที่ 45 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เน้นย้ำนโยบายในการปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัย สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน มีความพร้อมในการระวังป้องกันฐาน การปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด และระบบไฟส่องสว่าง และมีความพร้อมในการตอบโต้ได้ทันท่วงที

 

          ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และให้มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ประมาทต่อสถานการณ์ในพื้นที่อย่างเด็ดขาด พร้อมมอบสิ่งของบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า