ผบ.ร.152 ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี ร.152 พัน 3 เพื่อบำเพ็ญกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิต เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย

60

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก มานิตย์ เผ่าพงษ์จันทร์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 โดยมี พันเอก สิทธิศักดิ์  เจนบรรจง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 พร้อมด้วย คุณจิรฐา  เจนบรรจง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารราบที่ 152 กำลังพล และ สมาชิกแม่บ้านฯ ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาดังกล่าว โดยมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วย พิธีสงฆ์ทางศาสนาพุทธ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ รำลึกวันสำคัญของหน่วย และบำเพ็ญกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย ตลอดจนเพื่ออุทิศบุญกุศล และระลึกถึงคุณงามความดีของกำลังพลที่ได้เสียสละทั้งชีวิตในการปกป้องอธิปไตยของชาติ

          ภายในงานยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เป็นบุตรของกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุตรกำลังพล และครอบครัวอีกด้วย

กองพลทหารราบที่15กรมทหารราบที่152

กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า