ฉก.ทพ.48 ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ “มาฉีดวัคซีนกันเถอะ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ สู้ภัยโควิด-19”

334

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 โดยร้อยเอก ไพรัช กุ้ยติ้ว หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตอนเสนารักษ์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่จัดหน่วยให้บริการวัคซีนเร่งด่วน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ และครอบครัวมารับบริการวัคซีนฟรีที่ทางรัฐบาลได้จัดสรรให้กับประชาชนอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุตั้งแต่ 13 ปี ขึ้นไป จนไปถึงผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ที่ควรได้รับวัคซีนอย่างเร่งด่วน และหากท่านใดที่มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้าน สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปฉีดวัคซีนให้ที่บ้านได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ณ หน่วยบริการวัคซีนเร่งด่วนให้กับประชาชนในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และหน่วยบริการวัคซีนเร่งด่วนให้กับประชาชน โรงเรียนราชประสงค์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่

          ทั้งนี้ตลอดทั้งกิจกรรมผู้มาเข้ารับบริการต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตามหลัก D-M-H-T-T ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิงที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และครอบครัวที่มาเข้ารับบริการในครั้งนี้ด้วย

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า