แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้แทน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี วัดนางพระยา จังหวัดนครศรีธรรมราช

394

          วันนี้ (24 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น. ณ วัดนางพระยา ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้แทน พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี พร้อมด้วย คุณคนึงนิตย์  ศรีรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 เพื่อรักษาพระธรรมมาวินัย ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุภายในวัดที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ โดยมี พระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, นายไกรสร  วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, พลตรี ศานติ ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาค 4 พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่บ้านนางพระยา คณะครู นักเรียนวัดนางพระยาร่วมอนุโมทนาบุญจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

          สำหรับวัดนางพระยา ตั้งอยู่ที่ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัววัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำปากนคร ที่ต่อเชื่อมระหว่างทะเลกับเมืองนครศรีธรรมราช เป็นแม่น้ำสายสำคัญทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช แต่เดิมเมื่อพันปีก่อนบริเวณวัดนางพระยามีชัยภูมิที่ดี จึงได้ถูกกำหนดให้เป็นท่าเรือขนส่งสินค้า รวมทั้งเรือรบของอาณาจักรในสมัยโบราณ ฉะนั้นโดยรวมแล้ว พื้นที่แห่งนี้จึงมีความสำคัญทางประวัติศาสน์มาตั้งแต่เดิม ต่อมามีกษัตริย์ในอดีตพระองค์หนึ่งสร้างวัดในพระพุทธศาสนา ตามพระราชประเพณีโบราณที่สืบมา โดยได้พระราชอุทิศให้กับพระราชมารดา หรือที่เรียกตามภาษาโบราณว่า “แม่เจ้าอยู่หัว” “แม่เจ้าเมือง” หรือ “แม่นางพระยา” ตามตำนานยังได้กล่าวถึงพระนางจันทรา นางพระยาทะเลใต้อีกด้วยโดยมีชื่อวัดว่า “วัดนางพระยา” ดังปฐมเหตุแห่งที่มาของวัดนี้ ซึ่งนัยความหมายคือ วัดของแม่เจ้าเมือง เป็นความแสดงความกตัญญูต่อพระราชมารดา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า