ทหารพราน 46 ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพักอาศัยที่ชำรุดทรุดโทรมให้ประชาชน อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

480

          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พันเอกสิทธิชัย บำรุงเขต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 พร้อมชุดเสริมสร้างความเข้าใจ กองร้อยทหารพรานที่ 4611 เข้าสำรวจบ้านของ นางน้อย ศุภเวช บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยิน มีฐานะยากจน และบ้านที่พักอาศัยชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถหลับนอนได้ในฤดูฝน ทางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 จึงสั่งการให้ชุดช่างของหน่วยเข้าดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วน พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า