ASEAN CHARITY SHIELD 2022 ฟุตบอลนัดพิเศษเพื่อการกุศล สร้างความสัมพันธ์อันดีในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

140

          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00 น. ที่ สนามเรนโบว์ สเตเดี้ยม ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี พันตรี จิรัฏฐ์ คำเภา ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายข่าว หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษเพื่อการกุศลรายการ ASEAN CHARITY SHIELD 2022 ระหว่าง สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด พบกับ สโมสรเนกรี เซมบิลัน จากประเทศมาเลเซีย โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษเพื่อการกุศลรายการ ASEAN CHARITY SHIELD 2022 ระหว่าง สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด พบกับ สโมสรเนกรี เซมบิลัน จากประเทศมาเลเซีย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย โดยใช้กิจกรรมกีฬาฟุตบอลเป็นสื่อในการสร้างแรงบันดาลใจ ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้กับเยาวชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า