กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านความมั่นคง เป็นผู้แทน นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และหัวหน้าคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เยี่ยมให้กำลังใจ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้บาดเจ็บจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ลงฉุกเฉิน

55

          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านความมั่นคง เป็นผู้แทน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและหัวหน้าคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นำแจกันดอกไม้พร้อมกระเช้า เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุเฮลิคอปเตอร์เครื่องยนต์ขัดข้อง ลงจอดฉุกเฉินในพื้นที่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ในระหว่างปฏิบัติภารกิจเดินทางจากค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปยัง ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา

          ทั้งนี้ พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านความมั่นคง ได้ลงนามในสมุดเยี่ยม และมอบแจกันดอกไม้เยี่ยมของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระเช้าเยี่ยม พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาล ให้กับ คุณคนึงนิตย์ ศรีรักษ์ ภริยา/ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 ก่อนจะไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบแจกันดอกไม้และกระเช้าเยี่ยมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง 6 นาย โดย พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ได้นำความห่วงใยของนายกรัฐมนตรี ตลอดจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม มากล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ พร้อมสอบถามอาการ และพูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งกำลังพลทุกนาย ขณะนี้มีขวัญกำลังใจดี และ อาการโดยรวมปลอดภัย อยู่ในการดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า