กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า “ยืนยันไม่เคยใช้กระบวนการนอกกฎหมาย”

193

           ตามที่ได้มีการโพสต์ข้อความ “ประกาศจับตาย นาย มาหะมะ สะอิ” รางวัลนำจับ 200,000 บาท โดย สำนักอำนวยการข่าวกรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และต่อมาพบว่ามีการแชร์ไปอย่างกว้างขวาง นั้น

          กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยืนยันว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ยึดมั่นในหลักการบังคับใช้กฎหมาย ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดตามหมายจับเข้ามอบตัว/รายงานตัว เพื่อเข้าต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมเสมอมา โดยไม่เคยมีนโยบายหรือคำสั่งการใดๆ ให้ใช้กระบวนการนอกกฎหมายอย่างเด็ดขาด จึงขอยืนยันว่าภาพและข้อความที่มีการโพสต์ และแชร์กันอย่างกว้างขวางนั้นมิใช่เป็นข้อมูลที่เผยแพร่จากหน่วยงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า แต่อย่างใด ดังนั้นจึงขอความร่วมมืออย่าแชร์ภาพ และข้อความดังกล่าวเพราะอาจตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีเพื่อสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า