ฝึกสอนศิลปะการป้องกันตัว “แม่ไม้มวยไทย” ให้กับเยาวชนในพื้นที่

884

    หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย ทำการฝึกสอนศิลปะการป้องกันตัว “แม่ไม้มวยไทย” ให้กับเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งช่วยให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลจากสิ่งยั่วยุต่าง ๆ และสร้างความใกล้ชิดลดความหวาดระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน โดยมีครูมวย (ครูเขียว) หรือ สิบโท ขจรเกียรติ  พรหมจรรย์เป็นผู้ทำการฝึกซ้อมประจำค่ายมวย “ศิษย์โกเมธ ท.พราน 47” ในฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 4703 บ้านตันหยง หมู่ที่ 2 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

    สำหรับการฝึกสอนศิลปะการป้องกันตัว “แม่ไม้มวยไทย” ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้เล็งเห็นว่า เยาวชนในพื้นที่มีความชื่นชอบการต่อยมวย อีกทั้งผู้ปกครอง และคนในชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ตลอดจนถึงผู้ปกครองก็ให้การสนับสนุน เพื่อจะช่วยให้ลดปัญหายาเสพติด และดึงเยาวชนไม่ให้ถูกชักจูงเข้าสู่กระบวนการก่อเหตุความรุนแรง จึงได้จัดการฝึกสอนศิลปะการป้องกันตัว “แม่ไม้มวยไทย” ขึ้นมา โดยจะฝึกเยาวชนในช่วงหลังจากเลิกเรียน หรือวันหยุดเรียนของเยาวชนในพื้นที่ เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

#เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว   #หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า