เยี่ยมพบปะประชาชนชุมชนไทยพุทธ ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งภายในชุมชน

131

          วันที่ (13 เมษายน 2565) ที่ บ้านควนหรันใต้ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พันโท เกรียงไกร ดำรัสการ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา 40 ลงพื้นที่พบปะและเยี่ยมเยียนพี่น้องชุมชนไทยพุทธ (บ้านควนกลอย) จำนวน 15 ครัวเรือน ที่อาศัยอยู่ร่วมกับพี่น้องชุมชนไทยมุสลิมได้อย่างกลมเกลียว สามัคคี ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งภายในชุมชน

          ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา 40 ได้สอบถามความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้อง และความต้องการของชุมชนในพื้นที่ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมทั้งได้พูดคุยให้กำลังใจ ขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และมอบสิ่งของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน

หน่วยเฉพาะกิจสงขลา40

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า