วัดเวฬุวัน จ.ยะลา พุทธศาสนิกชนจูงมือผู้สูงอายุ เดินทางมาทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ เนื่องในวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อความเป็นสิริมงคล

159

          วันนี้ 13 เม.ย. 65  พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ต่างพาผู้สูงอายุเดินทางมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ วัดเวฬุวัน กันอย่างคึกคักเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันสงกรานต์  หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย และยังเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ อีกด้วย ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป  โดยมี พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส และมีพระราชปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน/เจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 2556โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19

          วันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย และยังเป็น วันผู้สูงอายุแห่งชาติ เป็นวันที่ลูกหลานจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ และบรรพบุรุษ ซึ่งทุกๆปี ลูกหลานที่ออกไปทำงานต่างพื้นที่จะถือโอกาสเดินทางกลับมาเยี่ยมพ่อแม่ และญาติผู้ใหญ่ เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นวันครอบครัวรวมญาติ เช่น การทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวผูใหญ่รับประทานอาหารร่วมกัน พบปะสังสรรค์กันระหว่างเครือญาติ นับเป็นวัฒนธรรมทางสังคมที่สร้างความรักความผูกพันในครอบครัว ซึ่งคนไทยได้สืบสานต่อมากันอย่างยาวนาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า