“จักรยาน สานฝัน ปันสุข” ห่วงใยนักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ชนบท สร้างฝันเติมรอยยิ้มให้กับน้อง ๆในพื้นที่ จชต.

225

           ที่ โรงเรียนบ้านละหาน หมู่ที่ 5 (หมู่บ้านสันติสุข) ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 โดยชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ กองร้อยทหารพรานที่ 4601 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และบุคคลากรครู ได้นำรถจักรยานที่ดำเนินการซ่อมเสร็จเรียบร้อยไปมอบให้กับเด็กนักเรียน ตามโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” ห้วงเดือนรอมฎอนสัมพันธ์สันติสุข โดยการนำรถจักรยานที่ชำรุด ซึ่งได้รับการบริจาคมาซ่อมแซมให้พร้อมสำหรับการใช้งานได้ และมอบให้กับนักเรียนผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารสำหรับใช้ไปโรงเรียน จำนวน 3 คัน พร้อมมอบกระเช้าของขวัญให้กับคณะครูบุคคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับบุคคลากรทางศึกษาในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำฮิจเราะห์ ศักราช 1443 สัมพันธ์สันติสุข

          สำหรับโครงการ “จักรยานสานฝัน ปันสุข กองทัพบก” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ห่วงใยนักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ชนบทและห่างไกล ซึ่งได้เล็งเห็นความลำบากการเดินทางของนักเรียนในพื้นที่ จึงได้ให้หน่วยทหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานช่าง ทำการซ่อมจักรยาน ที่มีผู้บริจาคให้มีสภาพดีพร้อมใช้ และมอบให้เด็กนักเรียนที่มีความจำเป็น นำไปใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน เพื่อความปลอดภัย สร้างฝัน เติมร้อยยิ้มให้กับนักเรียนดังกล่าว ตลอดจนเป็นการขยายโอกาสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทางการศึกษา นำไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่สู่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนในอนาคต

จักรยานสานฝันปันสุข

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า