ผบ.ฉก.สงขลา เยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

184

          เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 65 เวลา 14.00 น. พลตรี วรเดช   เดชรักษา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ร่วมกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ พหุวัฒนธรรมร่วมใจ ณ อำเภอนาที จังหวัดสงขลา และลงพื้นที่เยี่ยมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดบริการประชาชน เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาในพื้นที่อำเภอนาทวี พร้อมทั้งมอบอินทผลัมสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฎอน โดยมีพระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา/เจ้าอาวาสวัดนาทวี นายวรณัฏฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ

          จากนั้น พลตรี วรเดช เดชรักษา ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน 2565 ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ได้แก่ จุดบริการประชาชนหน้าที่ว่าการอำเภอนาทวี/ จุดบริการประชาชนหน้าสถานีตำรวจภูธรควนมีด/ อำเภอทวีจุดบริการประชาชนหน้าโรงเรียนกรงอิตำ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ สร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ สาธารณะสุข และจิตอาสาประจำจุดบริการ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

          พลตรี วรเดช เดชรักษา กล่าวว่า ช่วงนี้ยังอยู่ในห้วงเดือนรอมฎอน และช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงที่มีการสัญจรไปกลับภูมิลำเนา และเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงมีการตั้งจุดบริการประชาชนในทุกพื้นที่ ซึ่งวันนี้ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการในพื้นที่รับผิดชอบหน่วยเฉพาะกิจสงขลา พบว่าทุกจุดมีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัย และคอยอำนวยความสะดวก ให้บริการกับพี่น้องประชาชนตลอดช่วงสงกรานต์นี้ และขอบคุณเจ้าหน้าทุกภาคส่วนที่เสียสละตนเองในช่วงวันหยุดยาวมาปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้กำลังพลและเจ้าหน้าที่ให้ดูแลความปลอดภัยฐานที่ตั้ง จุดตรวจ จุดบริการก่อน เพื่อจะได้มีความพร้อมที่จะไปดูแลประชาชนได้อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า