“ถุงยังชีพ เพื่อการศึกษา” เพื่อน้องๆ เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

16

          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 13 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พันเอก ณัฐภูมิ  ฉัตรภูมิ รอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 พร้อมด้วย นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 และ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิงฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา อุปกรณ์การเรียน, สื่อการเรียนการสอน และของเล่น ตามโครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” ให้กับเด็กนักเรียน ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่มีความห่วงใยและส่งต่อโอกาสให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เติบโตเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

ทหารมีไว้ทำไม

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า