กิจกรรมพัฒนาสาธารณประโยชน์ ในโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

24

         เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ หมู่ที่ 1 บ้านดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส กองร้อยทหารพรานที่ 4911 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 พร้อมด้วยกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน, กำลังพลชุดจิตอาสา ร่วมกับ ส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำกิจกรรมพัฒนาสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เพื่อความสะอาด เรียบร้อยรอบๆบริเวณพื้นที่ โดยมี นางอัคณา เหมือนมาตย์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอจะแนะ เป็นประธานในกิจกรรม

          สำหรับกิจกรรมพัฒนาสาธารณประโยชน์ ในโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”นี้ ได้จัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ที่มีจิตอาสาได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสถานที่ต่าง ๆในชุมชนของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นที่พักสงฆ์ มัสยิด หรือแม้แต่โรงเรียนตาดีกา เป็นต้น พร้อมทั้งได้ปลูกฝังให้ประชาชนได้มีจิตอาสาในการพัฒนาพื้นที่ในชุมชนของตนเองต่อไป

ทหารมีไว้ทำไม

หน่วยฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า