เพราะ…ทุกที่ ทุกภัยพิบัติ และทุกข์ของประชาชน… “ทหาร” พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที

129

          นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ชาวบ้านโว ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองร้อยทหารพรานที่ 4908 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 และเหล่าเยาวชนหัวใจจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อขวางกั้นทางเดินของน้ำ ให้น้ำไหลช้าลง ลดความเร็วและความรุนแรง อีกทั้งป้องกันภัยจากธรรมชาติ สามารถเพิ่มความชุ่มชื้นในดินและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

          และนี่คือภาพที่เราเห็นกันจนคุ้นเคยและชินสายตา คือ หน่วยทหารจะระดมสรรพกำลัง ยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในทุกความเดือดร้อน  “กองทัพเพื่อประชาชน”

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า