Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทหารพราน 49 ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า ประชุมหัวหน้าส่วนราชการพัฒนาสัมพันธ์ เสริมสร้างความเข้าใจกับผู้นำในพื้นที่

         ณ สถานีตำรวจภูธรศรีสาคร ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส พันโท อริย์ธัช นารี รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 เป็นผู้แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 พร้อมด้วย ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้าและประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพบปะและแลกเเปลี่ยนความคิดเห็นและชี้แจงข้อราชการต่างๆ สร้างความเข้าใจความสามัคคีปรองดองระหว่างหน่วยงานราชการกับผู้นำในพื้นที่ โดยมี นายกิตตินันท์...

“ร่วมแรงร่วมใจ สร้างสัมพันธ์อันดีงาม” ช่วยปรับปรุงอาคารเรียน ภายในโรงเรียนตาดีกาตัลบียาตุลอัตฟาล อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนตาดีกาตัลบียาตุลอัตฟาล หมู่ที่ 6 บ้านไอร์กาแซ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ร้อยโท แสนพล สุวรรณรัตน์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4906 พร้อมด้วย รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ และกำลังพล...

กิจกรรม “คุยงาน ทานข้าว” เสริมสร้างสามัคคีภายในชุมชน

              หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน พร้อมด้วย ชุดสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ที่ 304, ชุดสันติสุขที่ 302, ชุดสันติสุขที่ 308, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, โฆษกชาวบ้าน, ผู้นำชุมชน, ผู้นำศาสนา และมวลชนจิตอาสาฯ ร่วมจัดกิจกรรม โครงการ...

ความห่วงใย..ยังคงเดินทาง”ครูหมวกแดง ดำเนินการมอบยาและเวชภัณฑ์ ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ยังคงเดินทาง ส่งความห่วงใย ดำเนินการมอบยารักษาโรค และ Face Shield ให้กับทางโรงเรียน ไว้ใช้ในโรงเรียน ภายใต้โครงการตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ณ สถานศึกษาโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา หมู่ที่ 1 บ้านซามู ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยาฯ นายธนกฤต...

โครงการทหารพันธุ์ดี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เหลือแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน

        ที่ พื้นที่บ้านพัก ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ตรวจเยี่ยมโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของ หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 5 ที่อยู่ในเส้นทางหลักของ โครงการทหารพันธุ์ดี โดยได้ให้คำแนะนำแก่...

ทหารพราน 46 ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพักอาศัยที่ชำรุดทรุดโทรมให้ประชาชน อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พันเอกสิทธิชัย บำรุงเขต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 พร้อมชุดเสริมสร้างความเข้าใจ กองร้อยทหารพรานที่ 4611 เข้าสำรวจบ้านของ นางน้อย ศุภเวช บ้านเลขที่ 67...

 “ทหารพราน 44” ร่วมประเพณี “ทอดผ้าป่าสามัคคี” เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนพุทธศาสนา รวมทั้งอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงาม ให้อยู่คู่กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ สำนักสงฆ์สันติวัฒนา (ป่าหวายทราย) ตำบลป่าหวายทราย อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พันเอก ภาคภูมิ จันทรักษ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 เป็นประธานในพิธี “การทอดผ้าป่าสามัคคี” พร้อมด้วย คุณ จุฑาพร...

 “ทหารพราน 44” จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2566

          เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ กองบังคับการ กรมทหารพรานที่ 44 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจาก...

กิจกรรม “อำเภอยิ้มด้วยวัคซีน COVID-19” ร่วมกันฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกัน COVID-19

        พันเอก โกเมธ  รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 พร้อมด้วยกำลังพลชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน (ชป.กร.ฯ) ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการฯ, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมกิจกรรม “KICK OFF รวมพล คนแอและ ร่วมฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19” ด้วยการเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง...

๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ “…เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเจริญพระชันษา ๓๘ ปี

๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ "...เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเจริญพระชันษา ๓๘ ปี เกล้ากระหม่อม ขอประทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชันษายิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า..." ทรงพระเจริญ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า