ร.152 พัน.3 จัดกำลังพลจิตอาสาจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ฟื้นฟูหมู่บ้าน หลังน้ำลดพื้นที่ จ.ยะลา

157

          เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 จัดกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ลงพื้นที่ช่วยเหลือฟื้นฟู ทำความสะอาด อาคาร บ้านเรือน โรงเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยห้วงที่ผ่านมา หลังน้ำลดระดับลง โดยช่วยกันเก็บกวาดสิ่งสกปรก ล้างอาคาร และ เส้นทางสัญจร เข้า-ออกของโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ร่วมกับคณะครู นักเรียน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ แม้ปัจจุบันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ตาม แต่ยังคงทิ้งร่องรอย ความเสียหายคราบดินโคลน ทั้งในอาคาร ลานกิจกรรมของโรงเรียน

          ตลอดจนเข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยในชุมชน และพื้นที่ข้างเคียง เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ และตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ ก่อนเข้าดำเนินการปรับภูมิทัศน์ชุมชน  ช่วยเหลือทำความสะอาด และซ่อมแซมบ้านเรือนที่ชำรุด  เพราะบ้านบางหลังมีสภาพทรุดโทรมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นหลังคาที่รั่วหลายจุด ยิ่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขังเซาะดิน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่กลับมาใช้สถานที่ทำกิจกรรม และใช้ชีวิตได้ตามปกติ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ต้องการให้หน่วยทหารในพื้นที่จัดกำลังพล และนำ ยุทโธปกรณ์ของกองทัพเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาสอย่างดีที่สุด

ทหารมีไว้ทำไม  ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

กองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่153

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า