ทหารเรือ ออกซ่อมแซมบ้านเรือนให้ประชาชน เพื่อประชาชนสุขใจ

107

          เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกำลังพล ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 หลัง ประกอบด้วย

  1. นางอามีนะ สาเมาะ  ณ  บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 11 บ้านมาแฮ ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
  2. นางสุไฮนี ณ  บ้านเลขที่ 7/2  หมู่ที่ 2 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
  3. นางซียะห์ มามะ  ณ  บ้านเลขที่ 218/2 หมู่ที่ 5 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

          ทั้งนี้ ชุดช่างของหน่วย ได้เร่งดำเนินการซ่อมซ่อมแซมบ้านเรือนทั้ง 3 หลัง จนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ทหารมีไว้ทำไม  ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า