พิธีสวดอภิธรรมอุทิศกุศลถวายแด่พระครูอนุศาสน์กิจจาทร (พ่อท่านเขียว กิตุติคุโน) ประชาชนและศิษย์ญานุศิษย์ เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

174

          วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2565) เวลา 17.00 น. ณ อาคารปะรำพิธี วัดอรัญวาสิการาม (วัดห้วยเงาะ) ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพพระครูอนุศาสน์กิจจาทร (พ่อท่านเขียว กิตุติคุโน) เนื่องด้วยพระครูอนุศาสน์กิจจาทร (พ่อท่านเขียว กิตุติคุโน) มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21.25 น. ณ โรงพยาบาลปัตตานี ก่อนที่จะมีการทำพิธีพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้มีการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมทุกวันตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ และศิษย์ญานุศิษย์ เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

          สำหรับพระครูอนุศาสน์กิจจาทร (พ่อท่านเขียว กิตุติคุโน) บรรพชาอุปสมบท เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2492 ณ พัทธสีมา วัดนางโอ หลังจากครองผ้าเหลือง พ่อท่านเขียว ได้จำพรรษาอยู่วัดนางโอ โดยท่านได้ใช้เวลาว่างทั้งหมด เล่าเรียนการสวดมนต์ต่างๆ และรวมถึงการสวดภาณยักษ์ แบบฉบับของภาคใต้ เป็นพระเกจิอาจารย์สายหลวงปู่ทวด ผู้มีศีลวัตรปฏิบัติอันงดงาม และเป็นที่น่าเคารพนับถือ โดยท่านได้สืบทอดวิชามาจากพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่า รวมไปถึงเกจิฆราวาส โดยสืบวิชาจำพวกสมุนไพร, สืบอายุ, เมตตา, แคล้วคลาด, โภคทรัพย์ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังเป็นพระสงฆ์ที่มัธยัสถ์อดออม , รักสันโดษ ชอบการอ่าน หมั่นศึกษาหาความรู้ในทุกๆ ด้าน ที่เป็นประโยชน์ ในอันที่จะนำไปสงเคราะห์ผู้อื่นได้ โดยไม่เรียกร้องสิ่งใด ซึ่งถือเป็นหนึ่ง ในเกจิอาจารย์ ที่ผู้คนต่างให้ความเคารพศรัทธา และเชื่อมั่นในพุทธาคมของท่าน ทำให้วัตถุมงคลของพ่อท่านเขียว กิตุติคุโน จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เป็นอย่างมาก

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า