พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์โครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ประจำปี 2566”

174

          เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่จุดตรวจหน้าโรงพยาบาลศรีสาคร หมู่ 2 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 จัดกำลังพล ร่วมในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์โครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ประจำปี 2566” เพื่อตั้งจุดบริการประชาชน เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในห้วงวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 โดยมี นายกิตตินันท์ เซ็งกะชรี นายอำเภอศรีสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด

          สำหรับจัดกิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้สั่งการให้ทุกจังหวัด ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 โดยบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุ ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 โดยจัดให้มีการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติการควบคุมอย่างเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและมีนักท่องเที่ยวสัญจรไปมาทางถนนจำนวนมากทั้งเส้นทางหลักหรือเส้นทางรองซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า