ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

150

          เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 พลตรี ปกรณ์  จันทรโชตะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 42 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 “สงกรานต์ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน” บริเวณ ถนนสงขลา – นาทวี หน้าค่ายพระปกเกล้า ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยได้บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนในการให้บริการแบบครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกัน และเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งจุดบริการประชาชนตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกในห้วงเทศกาลดังกล่าว

          ทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 / ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 42 ได้สั่งการให้บูรณาการร่วมกันในการให้บริการแบบครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี กองพันมณฑลทหารบกที่ 42, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5, โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในบริเวณดังกล่าว

มณฑลทหารบกที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า