รองแม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ประมาท

216

          วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.00 น. พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของชุดคุ้มครองตำบล พร้อมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้ลงตรวจเยี่ยม จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย ชุดคุ้มครองตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ, ชุดคุ้มครองตำบลศรีสาคร และชุดคุ้มครองตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร, ชุดคุ้มครองตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโกลก และ ชุดคุ้มครองตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายอำเภอ , หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล , สมาชิกอาสาสมัครประจำชุดคุ้มครองตำบล พร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

          ในการนี้ พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้นำความห่วงใยและข้อเน้นย้ำ ของ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ถึงแนวทางการปฏิบัติ โดยเฉพาะในเรื่องของการติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวให้เจ้าหน้าที่ทุกนายมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ประมาท มีสติ เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนและนำมาปรับปรุงแก้ไข, นำวิชาความรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด, หมั่นตรวจตรา สอดส่อง และปรับเปลี่ยนแผนลาดตระเวนรอบฐานปฏิบัติการ รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดฐานปฏิบัติการที่มีความล่อแหลม เพื่อลดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด, การประพฤติปฏิบัติตนตลอดจนการสร้างเงื่อนไขในพื้นที่ พร้อมกันนี้ได้มอบสิ่งของบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลอีกด้วย

          รองแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า เรามีความมั่นใจในประสิทธิภาพของชุดคุ้มครองตำบล หลังจากที่เราได้มีการฝึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชุดคุ้มครองตำบล และเข้ารับการประเมินความเข้มแข็งของชุดคุ้มครองตำบลอย่างต่อเนื่อง สิ่งแรก คือ อยากเข้ามาให้กำลังใจ สิ่งที่เป็นข้อเน้นย้ำและเป็นข้อห่วงใยของผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 4 ประเด็นแรก คือ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนหูตาไว และติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดใน ประการที่สองคือ เรื่องของการปฏิบัติงาน ซึ่งในปีนี้ก็จะเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง เน้นย้ำในการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจำ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า มักจะมีช่องว่างให้ผู้ก่อเหตุลงมือก่อเหตุ ฉะนั้น หน่วยจะต้องมีการกำหนดมาตรการในทำงาน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการอยู่ตลอดเวลา และประการที่สาม คือ เรื่องการประพฤติของเจ้าหน้าที่ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานราชการ จะต้องทำตนเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี ไม่สร้างเงื่อนไข โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นกฎเหล็กของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เรื่องชู้สาว เรื่องการก่อเหตุทะเลาะวิวาท และที่สำคัญคือ เรื่องยาเสพติด ขณะนี้ทุกหน่วย ทุกสังกัดได้ทำความสะอาดให้กับบ้านของตัวเอง ได้ตรวจหาสารเสพติดเช่นเดียวกับท่านแม่ทัพภาคที่ 4 รวมถึงรองแม่ทัพภาค 4 อีกประการหนึ่งที่เป็นความห่วงใย คือ เรื่องของการลาพักของกำลังพล เมื่อต้องลาพักกลับบ้านในภูมิลำเนาให้มีความระมัดระวัง โดยสรุปในภาพรวมของ อส.ในปีนี้ ถือได้ว่ามีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นเยอะ มีความเข้มแข็งขึ้นมาก ทำให้เราเชื่อมั่นว่าอนาคตการส่งผ่านความรับผิดชอบในการดูแลพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบ 100 เปอร์เซ็น ให้กับชุดคุ้มครองตำบล คงอีกไม่นาน อาสาสมัครเป็นกำลังทางยุทธศาสตร์ที่เราสร้างขึ้นมา เพื่อดูแลชุมชนของเขา “เราไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อมารบกับใคร เราสร้างเพื่อป้องกันชีวิตของพี่น้องประชาชน ดูแลชุมชนของตัวเอง เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด” อยากจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ตอนนี้ ถือว่าเป็นความเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อความสงบสุขของสังคม และพร้อมจะสนับสนุนในทุกเรื่อง สำคัญที่สุด คือการดูแลเรื่องความเป็นอยู่และสวัสดิการให้ดีที่สุด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า