ทหารพราน 49 ร่วมมอบถุงยังชีพผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านดาฮง

180

          เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.  ณ  ที่ทำการกำนัน ตำบลเชิงคีรี บ้านดาฮง หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 4912 ร่วมกับ พันเอก ชิตพล แก้วพรหม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอศรีสาคร, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาเวง มอบถุงยังชีพซึ่งได้รับมอบจากกองบัญชาการกองทัพไทย ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่

ทหารมีไว้ทำไม  ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า