แจกจ่ายสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

1016

        เมื่อ 4 ธ.ค.63 พลตรีศานติ  ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 พร้อมด้วยกำลังพลกองพลทหารราบที่ 5,หน่วยขึ้นตรงกองบังคับการกองพลทหารราบที่ 5 และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ร่วมบรรจุสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 10,000 ถุง ในพื้นที่ อำเภอทุ่งสง และใกล้เคียง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า