ตรวจเยี่ยม ชคต.ในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ย้ำอย่าประมาท ดูแลตนเอง ลดช่องว่างไม่ให้ตกเป็นเป้าผู้ก่อเหตุ

48

          วันนี้ (31 พฤษภาคม 2565) เวลา 13.40 น. ณ ฐานปฎิบัติการชุดคุ้มครองตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพน้อยที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลชุดคุ้มครองในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ชุดคุ้มครองตำบลท่าหมอไทร, ชุดคุ้มครองตำบลนาทับ และชุดคุ้มครองตำบลแค พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลทั้ง 3 แห่ง พร้อมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานด้านสถานการณ์และการข่าว การปฏิบัติตามนโยบายสำคัญทั้ง 5 งาน ของแม่ทัพภาคที่ 4  พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุต่างๆ  สร้างความเข้มแข็ง ชคต. โดยมี ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจสงขลา, นายอำเภอจะนะ, หัวหน้าชุดบังคับการ ชคต. (ชคต.นาทับ, ชคต.แค และ ชคต.ท่าหมอไทร) พร้อมทั้งกำลังพลของ ชคต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านร่วมให้การต้อนรับ

          ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มอบแนวทางปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทั้ง 3 ชคต. ให้เน้นการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อน ชคต. ด้านกายภาพ, กำลังพล, การปฏิบัติงาน,ความเข้มแข็งของชุมชน และฐานข้อมูลในพื้นที่ เพื่อให้ ชคต. มีความเข้มแข็งในทุกมิติ  ให้ผ่านการประเมินของคณะทำงานเพื่อให้ ชคต. มีศักยภาพในการปฎิบัติหน้าที่ดูประชาชนให้ดีที่สุด ตลอดจนได้เน้นย้ำฝ่ายปกครอง นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด  ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะการดูแลพื้นที่ในห้วงเดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวไทยมุสลิม

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า