ทบ. เดินหน้าช่วยประชาชน จัดเครื่องบิน C-295 บินส่งผู้ป่วยโควิดกลับบ้าน จ.น่าน

727

        กองทัพบกสานต่อภารกิจใช้อากาศยานนำส่งผู้ป่วยโควิด (กลุ่มสีเขียว) กลับภูมิลำเนาด้วยเครื่องบินลำเลียงแบบ C-295 อีก 1 เที่ยวบิน เส้นทาง กทม. – จังหวัดน่าน นำผู้ป่วยจำนวน 24 คน จาก กทม. เดินกลับไปรักษาตัวยังภูมิลำเนา จ.น่าน ภายใต้มาตรฐานเวชศาสตร์การบิน และมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

        ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 โดยมณฑลทหารบกที่ 38  ได้จัดรถบัสพร้อมรถพยาบาลและทีมแพทย์จาก รพ.ค่ายสุริยพงษ์ นำผู้ป่วยส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษา โดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และ รพ.น่าน เพื่อบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยต่อไป

        สำหรับการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศกลับภูมิลำเนา โดยใช้เครื่องบินของกองทัพบกในการส่งผู้ป่วย ได้ริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 64 ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID-19 ที่ไม่มีอาการ(สีเขียว) จำนวน 40 คน 2 เที่ยวบิน จาก กทม.ปลายทางสนามบินนครพนม และ วันที่ 30 ก.ค.64 จำนวน 24 คน 1 เที่ยวบิน ปลายทาง จ.น่าน โดยใช้เครื่องบินลำเลียงแบบ C-295  พร้อมทีมแพทย์เวชศาสตร์การบิน  โดยผู้ป่วยตลอดจนญาติ และครอบครัว ได้แสดงความขอบคุณกองทัพบกและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกการเดินทางจนได้กลับถึงบ้านอย่างเรียบร้อย

        นอกจากนี้การลำเลียงโดนใช้เครื่องบินแล้ว กองทัพบกยังได้จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ เดินทางไปส่งผู้ป่วยโควิด(สีเขียว)กลับภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคเหนืออีก 3 จังหวัด อีก 136 คน  คือ จังหวัดพิษณุโลก 96 คน ,จังหวัดพิจิตร 33 คน และจังหวัดตาก 7 คน

         ภารกิจการนำส่งผู้ป่วยติดเชื้อสีเขียวกลับภูมิลำเนาเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และกองทัพบกได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งกำลังพล ตลอดจนยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกมาใช้อย่างเต็มที่ อาทิ เครื่องบินลำเลียงแบบ C-295 รถยนตร์โดยสารขนาดใหญ่รถยนต์ปิ๊กอัพ รถพยาบาล เข้าสนับสนุนการดูแลประชาชนในภารกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กำลังพิจารณานำอากาศยานประเภทอื่นที่มีความเหมาะสมมาเสริมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาให้มากขึ้น  กองทัพบกพร้อมยืนหยัดดูแลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และในทุกสถานการณ์

        สำหรับผู้ป่วยที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในการเดินทางกลับภูมิลำเนา สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 กองทัพบก โทร 02-2705685-9 ตลอด 24 ชม.

ศูนย์ประสานงายต้านภัยโควิด19กองทัพบก

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า