แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ ควบคู่ มาตรการป้องกันโควิด-19 ตรวจสอบระบบการทำงานเจ้าหน้าที่แนวหน้า ก่อนลงพื้นที่ สร้างการรับรู้ สู่ความอุ่นใจแก่พี่น้องประชาชนเมืองหาดใหญ่

325

        วันนี้ ( 30 กรกฎาคม 2564) เวลา 15.00 น. ณ สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  4 เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคง หารือแนวทาง มอบนโยบายแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ พร้อมตรวจเยี่ยมระบบการทำงาน ของศูนย์ควบคุมสั่งการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ที่เป็นอีกหนึ่งโครงการในการติดตั้งระบบความปลอดภัยทั่วเขตเมืองด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบสาเหตุของสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีเป้าหมาย ตลอดจนเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจประจำจุดตรวจ ด่านตรวจ เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานร่วมกันทั้ง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และกำลังภาคประชาชนโดยสมาชิกเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง เข้ามามีส่วนร่วมทำพื้นที่ให้มีความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และถือโอกาสนี้พบปะพูดคุยให้กำลังใจ ผู้ประกอบการร้านค้า พี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ สร้างการรับรู้ กระตุ้นเตือน และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด และเป็นอีกหนึ่งจังหวัดของการควบคุมสูงสุดในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เนื่องจากมีการระบาดของเชื้ออย่างต่อเนื่องในพื้นที่ พร้อมกับเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ พบเห็นสิ่งผิดปกติ กลุ่มบุคคลต้องสงสัย หรือพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐได้ตลอด 24 ชั่วโมง

        ในที่ประชุมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้นโยบายเพิ่มเติมจากแผนที่มีอยู่ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในมาตรการรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ เนื่องจากปรากฎข่าวสารความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ยังคงมีความพยายามก่อเหตุในพื้นที่ ถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ก็ตาม โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “เมื่อมีการรับทราบข่าวสารมาอย่างนี้ ทุกหน่วยงานความรับผิดชอบ จะต้องมีการบูรณาการประสานความร่วมมือกัน ต้องมีการกระตุ้นเตือนสร้างการรับรู้ เฝ้าระวังป้องกัน เพื่อลด ปิดช่องว่าง ระงับยับยั้ง ทำลายความพยายามการก่อเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญจากการแจ้งเตือนและเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย แนวโน้มการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่เชิงสัญลักษณ์ เพราะกลุ่มก่อความไม่สงบหวังเพื่อทำลายความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่รัฐ ทำให้เกิดความบิดเบือนของข้อมูลข่าวสาร บั่นทอนความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชน ขอให้ทุกหน่วยปฏิบัติการเชิงรุกเฝ้าระวังจุดอับ จุดเสี่ยง ทั้งเส้นทางหลัก เส้นทางรอง เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เน้นมาตรการสุ่มตรวจ และทบทวนแผนเผชิญเหตุ เพื่อรับมืออย่างทันท่วงที และสิ่งสำคัญคืองานด้านการข่าวในทุกมิติ จากกำลังภาคประชาชน  โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่หน้าแนว ให้เพิ่มการสังเกตสิ่งผิดปกติมากยิ่งขึ้น ตรวจสอบทุกความเคลื่อนไหว และพลิกแพลงแผนต่าง ๆ อย่างรู้เท่าทัน

        นอกจากนั้นแล้วแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า นอกเหนือจากเมืองเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาแล้ว เตรียมความพร้อมหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือไปยังทุกพื้นที่ให้เฝ้าระวังป้องกัน และจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยเมือง ถือเป็นมาตรการในเชิงปราม และป้องกันการก่อเหตุที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน และที่พี่น้องประชาชนหลายคนยังคงกังวลเรื่องช่องว่างช่วงเวลาเคอร์ฟิวนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้นโยบายอย่างชัดเจนว่า กำลังเจ้าหน้าที่ ทั้ง 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ประสานความร่วมมือปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง หากพบสิ่งผิดปกติหรือฝ่าผืนจะดำเนินการตามระบบ และหลักกฎหมายในทันที

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า