ทหารพราน 46 ยังคงช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังน้ำลด ประจำวันที่ 8 มกราคม 2567

85

          เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น. ถึง วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. พันเอก สิทธิชัย  บำรุงเขต ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, อาชีวะอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากวิทยาลัยการอาชีพนาทวี และประชาชนจิตอาสา ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดฟื้นฟูอาคารสถานที่, บ้านเรือน, ซ่อมรถจักรยานยนต์, เครื่องตัดหญ้า, ซ่อมไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังน้ำลดในพื้นที่ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

สรุปผลการปฏิบัติ ประจำวันที่ 8 มกราคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ฟื้นฟูบ้านเรือน จำนวน 4 หลัง

ฟื้นฟูวัด จำนวน 1 แห่ง

ฟื้นฟูโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง

ฟื้นฟูอาคารในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ 1 ครั้ง

ซ่อมแซมบ้านเรือน จำนวน 2 หลัง

ซ่อมไฟฟ้า จำนวน 5 หลัง

เครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 9 เครื่อง

ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 8 คัน

ซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง

ทหารมีไว้ทำไม  ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า