ซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านเรือนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ จ.นราธิวาส

106

          เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ที่บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 1 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พันโท ชัยพิพัฒน์  อินทรเทพ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151 นำกำลังพลหมวดบรรเทาสาธารณภัยฯ จิตอาสาของหน่วย ประสาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เพื่อร่วมเข้าช่วยเหลือ นางอ่อน  หมวกดำ (ผู้ป่วยติดเตียง) เป็นผู้ปกครอง จ่าสิบเอก กนก  หมวกดำ กำลังพลของหน่วย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ช่วยดำเนินการเปลี่ยนโครงหลังคาและกระเบื้องใหม่ เนื่องจากต้นไม้ล้มทับจนทำให้บ้านได้รับความเสียหาย พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้กับประชาชน ซึ่งขยะดังกล่าวได้มากับน้ำและติดอยู่ในบ้านประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันการดำเนินการเปลี่ยนโครงหลังคาและกระเบื้องใหม่อยู่ระหว่างดำเนินการได้ 50% แล้ว

ทหารมีไว้ทำไม  ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่151

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า