เร่งซ่อมแซมฟื้นฟูสถานที่ต่างๆ ในรูปแบบ (Big Cleaning Day) หลังจากสถานการณ์น้ำลด

90

          เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพล ร่วมกับ บุคลากรทางการศึกษาฯ, ส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันพัฒนาฟื้นฟู และซ่อมแซมสถานที่ต่าง ๆ ในรูปแบบ (Big Cleaning Day) หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติ “น้ำท่วม” อันเนื่องมาจากฝนตกหนักแบบฉับพลัน ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยติดต่อกันเป็นเวลานาน

          โดยในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้สถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนกลับมาสู่สภาวะปกติ หลังจากสถานการณ์น้ำลด รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ภายใต้คำกล่าวที่ว่า “ทหาร … เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน ในทุกโอกาส” โดยได้ดำเนินการช่วยเหลือฯ ณ สถานศึกษา, สถานที่สำคัญทางราชการ และบ้านพักอาศัยของพี่น้องประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ทหารมีไว้ทำไม  ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า