ทหารพราน 44 กำกับดูแล และควบคุมพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย

401

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ (ชป.พิทักษ์พื้นที่) ทำการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ และซุ่มเฝ้าตรวจ ตามแผนเชิงรุกในรูปแบบการลาดตระเวนเพื่อควบคุมพื้นที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยประกอบไปด้วย พื้นที่ป่าภูเขา, พื้นที่เขตชุมชนไทยพุทธ, พื้นที่บริเวณแนวชายป่าท้ายหมู่บ้าน Support site รวมไปถึงพื้นที่ จุดเสี่ยง / จุดล่อแหลมต่าง ๆ เพื่อเป็นการจำกัดเสรีความพยายามในการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามที่อาจจะลักลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ภายใต้การปฏิบัติที่ว่าด้วย “พื้นที่รับผิดชอบปลอดเหตุ พี่น้องประชาชนปลอดภัย” โดยได้ดำเนินการ ณ พื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยทั้ง 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสายบุรี, อำเภอกะพ้อ, อำเภอทุ่งยางแดง และอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ทหารมีไว้ทำไม

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า