ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรายการเสริมสร้างเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำพื้นที่ กิจกรรมฝึกทบทวนหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล (๑.๒.๑.๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

183