ร.153 พัน.3 ช่วยเหลือซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังน้ำลด

62

          เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 08.00 – 15.30 น. กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 153 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ และ องค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง ดำเนินการเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านจางา ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี หลังสถานการณ์น้ำลดสู่ภาวะปกติ ให้คืนสภาพปกติโดยเร็ว

         ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทหารได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ประสบภัย โดยอยู่ในขั้นตอนการสำรวจบ้านเรือนที่จะต้องซ่อมแซม จำนวน 2 หลัง ปัจจุบันมีบ้านที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซม จำนวน 1 หลัง และได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเสร็จแล้ว จำนวน 1 หลัง เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

ทหารมีไว้ทำไม  ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

กองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่153

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า