ร.153 พัน.1 ช่วยเหลือซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังน้ำลด

111

          เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 พันโท พันทวี  สุวอ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 พร้อมด้วย หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันประจำอำเภอ นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานพร้อมด้วยชุดช่างของหน่วย เข้าฟื้นฟูบูรณะอาคาร บ้านเรือนที่เสียหาย จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้จัดชุดช่างของหน่วย ร่วมกับชุดช่างของกองร้อยทหารพรานที่ 4403 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุกทกภัยในห้วงที่ผ่านมา โดยในวันที่ 5 มกราคม 2567 ได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านอุแตบือราแง ตำบลตะโละดือรามัน จำนวน 1 หลังคาเรือน ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติสุขโดยเร็วที่สุด

          ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทหารได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ประสบภัย โดยอยู่ในขั้นตอนการสำรวจบ้านเรือนที่จะต้องซ่อมแซม จำนวน 3 หลัง ปัจจุบันมีบ้านที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซม จำนวน 3 หลัง เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

ทหารมีไว้ทำไม  ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่153

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า