ประชาสัมพันธ์

มทภ.4 ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ครั้งแรกของปี 2564 >>>สานต่อนโยบาย รักษามาตรฐาน “พัฒนาหน่วย พัฒนาคน สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม”

        วันนี้ ( 9 ต.ค.63,1330 ) พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 (วาระพิเศษ) ถึงระดับกองพัน เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาหน่วยทหารในพื้นที่ภาคใต้ให้มีมาตรฐาน เป็นหน่วยทหารที่ได้รับการยอมรับ ตลอดจนกำลังพลมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป ณ...

บก.ควบคุม อส.จชต. จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่ อส.ชคต. ประจำปีงบประมาณ 2563

        วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมบีพี สมิหลา แอนด์ รีสอร์ต ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  กองบังคับการควบคุมกองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้  จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ชุดคุ้มครองตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้,...

CBTx หรือ การบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

        การบำบัดฟื้นฟูโดยมีส่วนร่วมของชุมชน (Community based treatment and rehabilitation : CBTx) มีเป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดการดูแลผู้ใช้ ยาเสพติดแบบองค์รวมด้วยความเข้มข้นที่แตกต่างกันไปตามแต่บริบทและความซับซ้อนของปัญหาในผู้ใช้ยาเสพติดแต่ละราย อยากรู้ คลิ๊กดูคลิปได้เลย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ จัดกิจกรรมต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63

     หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ จัดพิธีพบญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2563 พร้อมด้วยนายทหารจาก กอง แผนก ฝ่าย และกำลังพลนายทหาร นายสิบ มณฑลทหารบกที่ 42 ร่วมกิจกรรมต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ญาติได้พบปะทหารใหม่เป็นครั้งแรกหลังจากเข้ารับการฝึก ได้มีโอกาสเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของทหารใหม่ เพื่อให้คลายความเป็นห่วง และคิดถึงบุตร หลาน...

ผบ.ฉก.ยะลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการสร้างที่พักอาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ตามโครงการ“โครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน”

        พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา และคณะ พร้อม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 12 ลงพื้นที่บ้านเลขที่ 26/2 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อติดตามความคืบหน้าในการสร้างที่พักอาศัยให้กับครอบครัวของ นางซาตรีรอเนาะ  ซาและ และครอบครัว ซึ่งเป็นประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ...

“ครอบครัวสภาสันติสุขตำบล” ช่วยสร้างชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคม คืนความสันติสุขในพื้นที่

         วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2563) ที่กองร้อยทหารพรานที่ 4203 กรมทหารพรานที่ 42 บ้านมะนังยง ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พลโทเกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย...

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 เยี่ยมน้องคนสุดท้องของกองทัพบก ทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151

          เมื่อวันที่ 8 กันายน 2563 พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 พร้อมคณะ มีความห่วงใยน้องคนสุดท้องของกองทัพบก ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151 โดยมี พันโททวีรัตน์ เบญจาทิกุล...

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับ ศอ.บต. และ กกล.ตร.จชต. ชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564

          วันนี้ ( 5 พฤศจิกายน 2563 ) เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก วัชรกร ...

แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมชมกิจการต่าง ๆ ภายในค่ายวิภาวดีรังสิต ใช้พื้นที่พัฒนาให้เกิดประโยชน์ เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว เป็นความภาคภูมิใจแก่หน่วยในพื้นที่

               วันนี้ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น. ที่อนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4...

การฝึกทบทวน Unit school เพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ของหน่วยกองพันทหารราบเชิงรุก

    กองพันทหารราบเชิงรุก ดำเนินการฝึกทบทวน Unit School เพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการจรยุทธ์/เตรียมความพร้อม ของหน่วยกองพันทหารราบเชิงรุก ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็ว (ชป.จยย.คทร.) เรื่องการฝึกเทคนิคการลาดตระเวนด้วยจักรยานยนต์ และรูปขบวนทางยุทธวิธี (จยย.) ประกอบกับการใช้อาวุธขณะทำการลาดตระเวน, การปฏิบัติฉับพลัน ตามแผนเผชิญเหตุ และชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ฝึกทบทวนการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี (T-CCC) และการใช้อาวุธ AK...