ประชาสัมพันธ์

หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในพื้นที่

        พันเอก มานะ  ปริญญาศิริ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้านสันติสุข อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย กองร้อยทหารพรานที่ 2001 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 ฐานปฏิบัติการตั้งอยู่ที่บ้านต้นมะขาม หมูที่ 4 ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี, กองร้อยทหารพรานที่...

อาซูรอสัมพันธ์ วัฒนธรรมนำพาสันติสุข

      หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ ร่วมงาน อาซูรอสัมพันธ์ กับประชาชนในพื้นที่ บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 4 ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และ บ.ตะโละไกรทอง หมู่ที่ 3 ตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างทหารกับประชาชนในพื้นที่  พร้อมกันนี้ได้ร่วมมอบทุนให้แก่เด็กกำพร้าในหมู่บ้านอีกด้วย    ...

พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พบปะเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ อ.ธารโต. จ.ยะลา

     "กาแฟ" ที่เราช่วยกันส่งเสริม เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้  ทั้งหมดนี้...ล้วนเป็นความต้องการของประชาชนทั้งสิ้น เพราะทุกคนอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลูกหลานจะได้ไม่ทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด รักและหวงแหนบ้านของตน และสันติสุขก็จะบังเกิดตามมา พลโทเกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พบปะเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ อ.ธารโต. จ.ยะลา #ต้นพันธุ์กาแฟจากยอดดอยสู่ชายแดนใต้ #โครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า   ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ผบ.มทบ.42 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยตรวจเลือกทหาร อ.เมืองสตูล จ.สตูล

          ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  ณ  สโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสมนันรัฐบุรินทร์ โดยมียอดตรวจเลือก 986 คน แบ่งการตรวจเลือกออกเป็น 2 วัน คือ วันที่...

จิตอาสา พัฒนาวัดเวฬุวัน เราทำความดี ด้วยหัวใจ

        พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา/หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4  พร้อมจิตอาสา 904 จังหวัดยะลา,จิตอาสาพระราชทานและกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ประชาชนที่มาประกอบศาสนกิจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี...

ส่งทหารปลดประจำการกลับบ้าน ขอบคุณที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้ชาติ

          เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 ดำเนินการ รับ-ส่ง ทหารกองประจำการผลัดที่ 1 ประจำปี 2564 ที่ครบกำหนดปลดประจำการใน 1...

กิจกรรมหน้าเสาธงสร้างการรับรู้ สร้างเด็กดีให้สังคม ภารกิจทหาร ทุก ๆ เช้า กระชับสัมพันธ์ทหารกับเด็กๆ สิ่งเล็กๆ ที่ทหาร เพียรทำ

       หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำพื้นที่ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอัลฟัลลาฮูลอามีลีน บ้านวังพญา หมู่ที่ 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อเยี่ยมเยียนคณะครู และนักเรียน พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงสร้างการรับรู้ เพื่อให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยเน้นย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย, การรักษาระยะห่างทางสังคม การฝึกระเบียบแถว...

แม่ทัพภาคที่4เน้นสานต่อนโยบายเร่งด่วนแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้

          นโยบายสำคัญเร่งด่วนของ พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 คือ เดินหน้าขจัด ตัดวงจรผู้เสพกับผู้ค้ายาเสพติดในทุกพื้นที่ภาคใต้ โดยบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วน ทั้งการจับกุมดำเนินคดี ตามกฎหมายและการบำบัดฟื้นฟูรักษา โดยใช้สภาประชาธิปไตยตำบลเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และแนวทางการบำบัด Camp 35 เชื่อมโยงกับกระบวนการชุมชนบำบัดยาเสพติด (CBTx) ควบคู่กันไปด้วย เนื่องจากปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่สำคัญและทำให้ประชาชนได้รับความทุกข์...

CBTx หรือ การบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

        การบำบัดฟื้นฟูโดยมีส่วนร่วมของชุมชน (Community based treatment and rehabilitation : CBTx) มีเป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดการดูแลผู้ใช้ ยาเสพติดแบบองค์รวมด้วยความเข้มข้นที่แตกต่างกันไปตามแต่บริบทและความซับซ้อนของปัญหาในผู้ใช้ยาเสพติดแต่ละราย อยากรู้ คลิ๊กดูคลิปได้เลย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมชมกิจการต่าง ๆ ภายในค่ายวิภาวดีรังสิต ใช้พื้นที่พัฒนาให้เกิดประโยชน์ เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว เป็นความภาคภูมิใจแก่หน่วยในพื้นที่

               วันนี้ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น. ที่อนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4...