ส่งทหารปลดประจำการกลับบ้าน ขอบคุณที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้ชาติ

3767

          เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 ดำเนินการ รับ-ส่ง ทหารกองประจำการผลัดที่ 1 ประจำปี 2564 ที่ครบกำหนดปลดประจำการใน 1 พฤศจิกายน 2564 ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ  สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของทหารปลดประจำการที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยมี นายทหาร, จ่ากองร้อย และ รุ่นน้องทหารกองประจำการในหน่วย ร่วมแสดงความยินดีและส่งกำลังพล ขอบคุณที่รับใช้ชาติ

          สำหรับทหารที่ปลดประจำการทุกนาย จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณในการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหาร เอกสารปลดและสมุดประจำตัวทหารกองหนุน นอกจากนี้ ทางกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 ยังได้มอบของฝากที่ระลึกเพื่อนำกลับไปฝากครอบครัว ทั้งนี้ หน่วยมีความภาคภูมิใจและขอบคุณทหารกองประจำการ ผลัด 1/2564 ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านความมั่นคง ซึ่งในระหว่างประจำการ ทหารทุกนายได้ทุ่มเทรับใช้ชาติในภารกิจต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด ในขณะเดียวกันได้ปฏิบัติตนในฐานะทหารที่ดี รักษาระเบียบวินัย เป็นกำลังพลที่มีคุณภาพ เชื่อมั่นว่าเมื่อไปดำรงตนในฐานะพลเรือนจะเป็นตัวอย่างที่ดี และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า