งานบุญสมโภช ครบรอบ 100 ปี พุทธาภิเษกวัตถุมงคล วัดสาลวัน (บ้านเคียง) ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

1051

    พลตรี คมกฤช  รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลฝ่ายฆราวาสวัดสาลวัน (บ้านเคียง) พร้อมทั้งได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป พร้อมร่วมฟังพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์มหาสมัยสูตร สวดภาณยักษ์ สวดธัมมจักรและสวดสะเดาะเคราะห์ ร่วมกับประชาชนชาวไทยพุทธผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่

    สำหรับวัดสาลวัน (บ้านเคียง) เป็นวัดและเป็นชุมชนไทยพุทธเดียวใน ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี จึงจัดให้มีงานบุญสมโภช ครบรอบ 100 ปี พุทธาภิเษกวัตถุมงคล และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2564 เพื่อร่วมหาปัจจัยสมทบทุนสร้างวิหารหลวงพ่อทอง หลวงพ่อแก้ว และบูรณะซ่อมแซมศาสนสถานวัดสาลวัน (บ้านเคียง) รวมไปถึงเพื่อเป็นเกียรติแก่วัดและชุมชนไทยพุทธ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ยังไม่แล้วเสร็จ

    ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เข้าพูดคุยกับประชาชนที่มาร่วมงาน ได้สอบถามถึงความเป็นอยู่สารทุกข์สุขดิบอย่างเป็นกันเอง ประชาชนต่างรู้สึกดีใจที่หน่วยทหารให้ความสำคัญกับทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่ถือเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดี

    หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทำบุญทอดผ้า ซึ่งจะมีการทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ  วัดสาลวัน (บ้านเคียง) เพื่อร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ และส่งเสริมอัตลักษณ์ในท้องถิ่นร่วมกัน

#หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า