รองแม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมการ รับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2/2564

1184

          เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรีศานติ  ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการ รับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2/2564 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

          ทั้งนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งการให้ทุกหน่วยฝึก ดำเนินมาตรการ “หน่วยฝึกปลอดโควิด เจ้าหน้าที่หน่วยฝึกปลอดภัย ทหารใหม่ปลอดโรค” สำหรับมาตรการรับทหารใหม่ของ กองทัพภาคที่ 4 อยู่ภายใต้การป้องกันโควิด-19 จะเริ่มตั้งแต่เตรียมการคัดกรอง ไปจนถึงขั้นการฝึกในลักษณะปิด โดยจะแยกทหารเป็น 3 กลุ่ม ตั้งแต่ต้นทางคือ ผู้ที่มีอาการและเสี่ยง , ไม่มีอาการแต่มีความเสี่ยง และไม่มีอาการไม่มีความเสี่ยง ซึ่งกลุ่มเสี่ยงสูงสุดหรือกลุ่มที่ 1 จะแยกให้อยู่ในสถานที่ปิด หลังกักตัวจะเข้าสู่การฝึกในลักษณะปิด หรือ Bubble Training Area เป็นเวลา 6 สัปดาห์ อยู่ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง ทั้งภายในเรือนนอนทหาร ช่วงทำกิจกรรมต่าง ๆ และจะเปิดกลุ่มไลน์ “ทหารใหม่ผลัด 2/64” เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกับครอบครัวของทหารใหม่และรับทราบข้อมูลจากหน่วยฝึกอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า