มณฑลทหารบกที่ 46 จัดพิธีเนื่องในวันวีรไทย 8 ธันวาคม 2563

4326

          วันนี้ (8 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่อนุสาวรีย์พันเอกขุนอิงคยุทธบริหาร มณฑลทหารบกที่ 46  ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันวีรไทย 8 ธันวาคม 2563 โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, คณะเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 46, ภาครัฐและเอกชนร่วมวางพวงมาลา เพื่อสักการะอนุสาวรีย์ พันเอกขุนอิงคยุทธบริหาร เนื่องในวันวีรไทย ครบรอบปีที่ 79 เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมอันห้าวหาญของเหล่าบรรดาผู้กล้า ทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน และยุวชนทหาร ที่ได้พลีชีพในการต่อสู้กับกำลังของกองทัพญี่ปุ่นที่ได้ยกพลขึ้นบกในพื้นที่ต่างๆ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ในสงครามมหาเอเชียบูรพา ครั้งนั้นได้มีกำลังพลเสียชีวิตพร้อมกับ พันเอกขุนอิงคยุทธบริหาร 26 นาย บาดเจ็บ 60 นาย และได้มีคนไทยผู้รักชาติที่พลีชีพเมื่อครั้งญี่ปุ่นบุกปัตตานี จำนวน 83 คน ทางราชการและประชาชนจึงได้เก็บเอาอัฐิของพันเอกขุนอิงคยุทธบริหารพร้อมกับทหารที่เสียชีวิตตลอดจนคนไทยผู้รักชาติ นำไปบรรจุไว้ในสถูปเจดีย์บนเขาบ่อทอง และได้กระทำพิธีสดุดีวีรกรรม รวมทั้งบำเพ็ญกุศลในวันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปี ในการนี้ ผู้ร่วมพิธีได้ยืนสงบนิ่ง เพื่อเป็นการไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันห้าวหาญของเหล่าผู้กล้าทั้งหลาย

          จากนั้น ผู้ร่วมพิธี ได้ร่วมพิธีทางศาสนาอิสลาม ณ ศาสนกิจอิสลามสถาน มณฑลทหารบกที่ 46  และพิธีทางศาสนาพุทธ ณ กองบังคับการมณฑลทหารบกที่ 46  โดยมี พลโท สิทธิพร มุสิกะสิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธี เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่วีรชนผู้กล้าหาญ ที่สละชีวิตในการปกป้องอธิปไตย ผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานจวบจนถึงปัจจุบัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า