ผบ.มทบ.41 ตรวจเยี่ยม ศูนย์ฝึก นศท. ย้ำ! ครูฝึกต้องเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างเยาวชนที่มีคุณภาพนำพาพัฒนาประเทศ

4054

        เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ที่ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงาน ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ย้ำครูฝึกต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นไอดอลของนักเรียน สร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ พร้อมพัฒนาประเทศ โดยมี พันเอก สุรศักดิ์  ทั่วด้าว ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงาน

        พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 กล่าวว่า ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 เป็นหน่วยที่มีความสำคัญของกองทัพภาคที่ 4 เพราะศูนย์การฝึกที่ใหญ่ที่สุด ในแต่ละปีจะมีเยาวชนเข้ามาเรียนนับพันคน ถือเป็นเบ้าหลอมสำคัญของเยาวชนที่เข้ามาศึกษา มาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อมารับฟังการดำเนินการของศูนย์ ซึ่งที่ผ่านมาทำได้ดีอยู่แล้ว โดยสิ่งที่ได้เน้นย้ำเพิ่มเติม คือ การคัดเลือกครูฝึกที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้สอน ต้องคัดเลือกผู้วินัย มีลักษณะที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนทุกคนได้ ตลอดจนเสริมเพิ่มเติมหลักสูตรการเรียน การสอน และปรับเปลี่ยนเทคนิค รวมถึงวิธีการฝึกให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมจะนำพาพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

 

        จากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ได้ไปตรวจเยี่ยมห้องเรียน โรงนอน และโรงประกอบเลี้ยง ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

        ทั้งนี้ ปัจจุบันศูนย์ฝึกฯ ได้ปรับการเรียนการสอน เป็นแบบ active learning โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง และใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างความสนใจแก่ผู้เรียน ให้ข้อมูลมีความเป็นเอกภาพ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า