ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสบียงสนาม ประจำเดือน เม.ย.๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๔,๔๐๐.๐๐ บาท )

347

กองบังคับการควบคุม กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนใต้