ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสบียงสนาม ประจำเดือน เม.ย.๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๔,๔๐๐.๐๐ บาท )

275

กองบังคับการควบคุม กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนใต้