ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสบียงสนาม ประจำเดือน เม.ย.๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๔,๔๐๐.๐๐ บาท )

24

กองบังคับการควบคุม กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนใต้