ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเบตง ออกปราบปรามการกระทำความผิด ว่าด้วยกฎหมายการบุกรุกป่าไม้ในพื้นที่

40

    วันที่ 7 เมษายน 2564 ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเบตง นำโดย นายพิชัย  แก้วจำรัส ปลัดป้องกันอำเภอเบตง พร้อมด้วย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.), เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยะลา 4 (บ่อน้ำร้อน-จันทรัตน์), และ เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเบตง ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ ตามแหล่งข่าวแจ้งมา บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง ท้องที่ บ้านกงสี 8 สวนแป๊ะหลิม ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งจากผลการปฏิบัติ พบพื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา และสามารถจับกุมผู้ต้องหาในที่เกิดเหตุได้ 1 ราย พร้อมทั้งยังพบของกลาง เป็นจอบ จำนวน 2 เล่ม และมีดพกพร้อมปลอก จำนวน 1 เล่ม เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา และทำการบันทึกตรวจยึดของกลาง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

    ทั้งนี้ การเคลื่อนย้ายไม้หวงห้าม เข้า-ออก พื้นที่ ต้องแจ้งการเคลื่อนย้ายต่อหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด คือปัตตานี นราธิวาส สงขลา หรือหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท

    หากประชาชนในพื้นที่พบเห็นการกระทำผิด พรบ.ป่าไม้ มีการแผ้วถางป่าสงวนเพื่อการเกษตร หรือนำไม้ออกจากเขตป่าสงวนโดยผิดกฎหมาย สามารถแจ้งไปได้ที่ ศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า หมายเลขโทรศัพท์ 1362 หรือ สายด่วน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หมายเลข 1341 เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบต่อไป

#ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเบตง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า