ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ในพื้นที่อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

39

    เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4 ได้รับมอบหมายจาก พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 โดยมี พลตรี เสนีย์  ศรีหิรัญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 ให้การต้อนรับ เน้นย้ำทุกขั้นตอนปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม สร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชน และให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

    ทั้งนี้ แม่ทัพน้อยที่ 4 ได้เดินทักทายข้าราชการ, ผู้นำท้องที่, น้อง ๆ ที่เข้ามาตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ และครอบครัวที่มาคอยให้กำลังใจ โดยขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในทุกกระบวนการในการตรวจเลือก เพราะมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม มีความเชื่อถือได้ และให้เชื่อมั่นว่าเมื่อเข้าสู่รั้วทหารแล้ว จะดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดี มีระเบียบวินัย เป็นสุภาพบุรุษลูกผู้ชาย มีองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน และเมื่อเข้าไปรับราชการเป็นทหารกองประจำการแล้ว มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายสิบทหารบก และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามแนวทางการรับราชการต่อไปอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า