แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมละศีลอดพร้อมประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ในช่วงเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1440 และร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562


          เมื่อวันนี้ (18 พฤษภาคม 2562) เวลา 18.30 น. ที่บ้านเลขที่ 4/3 ถนนพระยาเมือง หมู่ 5 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโทพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมละศีลอดพร้อมกับนายแวดือราแม  มะมิงจิ (บาบอแม) ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี โดยมี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, ผู้นำศาสนา เข้าร่วมละศีลอดในครั้งนี้ด้วย


          สำหรับการละศีลอดในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ ในช่วงเดือนรอมฎอนของชาวไทยมุสลิม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในการนี้ พลโทพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่าขอให้เดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้ เป็นเดือนที่จะนำพาความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป โดยบรรยากาศในการละศีลอดครั้งนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่น


           ในเวลาถัดมา พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562  และร่วมพิธีเดินกระทำประทักษิณรอบพระอุโบสถ 3 รอบ ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


           สำหรับวันวิสาขบูชา หรือ วันเพ็ญเดือน 6 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้าย วันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนาทั้ง 3 เหตุการณ์ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วันพระพุทธเจ้า" เป็นวันที่ก่อให้เกิดพระพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้พระธรรมและนำมาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ และพระสงฆ์สาวกผู้สืบพระศาสนาต่อมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อวันวิสาขบูชาเวียนมาถึงในรอบปี พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันประกอบพิธีทำการสักการบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณา พระปัญญาคุณ และ พระวิสุทธิคุณ ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นดวงประทีปโลก


ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า