“เพราะทหาร คือรั้วของชาติ”

178

พวกเขาเหล่านี้ คือ ผู้ทีกล้าหาญ เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานคนไทย แล้วคุณล่ะรู้หรือยังว่าทหารมีไว้ทำไม  และทำไมต้องมีทหาร

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า